Историје наше Заједнице Срба

Почели смо нашу заједничку бробу 2002. године

Преносимо изјаву председника Бранислава Швоња, председник Заједнице Срба из Хрватске и БиХ дату Гласу јавности у септембру 2002.год.
И избеглице ће бирати председника БЕОГРАД - Бранислав Швоња, председник и оснивач Заједнице Срба из Хрватске и БиХ, један је од ретких који је око себе окупио образоване и способне људе, а чији је циљ да у што краћем року реше већину избегличких, али и проблема људи који нису избеглице, а воде порекло из Босне и Херцеговине или Хрватске. О томе какви су будући планови Заједнице, Швоња каже:
- У наредном периоду наш циљ ће бити отклањање свих проблема везаних за остваривање држављанства. Пре свега, сматрам да је неопходно да се врати држављанство свим припадницима нашег народа којима је то одузето после Другог светског рата. Без испуњења овог услова не може се очекивати помоћ наших сународника. Ми нећемо много инсистирати на хуманитарном раду, већ на запошљавању, образовању и проналажењу трајних решења за избегле и оне који немају статус избеглица, а воде порекло из Босне и Херцеговине или Хрватске.
Швоња објашњава да је Заједница Срба из Хрватске и Босне и Херцеговине настала самоорганизовањем Срба који су се због познатих историјских околности нашли у тешким и трагичним условима. Заједница има 150.000 чланова и готово да нема места у Србији где се људи не интересују за учлањење. Говорећи о начинима борбе за интересе избеглица и људи који су пореклом из Босне и Херцеговине и Хрватске, Швоња каже да ће Заједница на предстојећим председничким изборима у Србији искористити право и подржати ону политичку опцију и кандидата који буде чврсто гарантовао заштиту српских националних интереса у целини као и заштиту интереса свих чланова Заједнице.

Наши циљеви и задаци

Знамо и свесни смо да само удружени можемо остварити наше циљеве и задатке.

❖ Међусобно привредно, економско, друштвено и културно повезивање чланова Заједнице;
❖ Сарадња са појединцима и организацијама у земљи и иностранству у циљу побољшања појединачног и колективног положаја чланства
❖ Пружање неопходне финансијске, стручне и сваке друге помоћи привредним и пословним активностима чланова;
❖ Пружање неопходне финансијске, стручне и сваке друге помоћи оним члановима Зеједнице који појединачно или заједнички намеравају да се баве одређеним привредним активностима, пословима или самосталном делатношћу;
❖ Пружање потребне помоћи приликом запошљавања;
❖ Пружање све неопходне помоћи приликом решавања одговарајућих животних проблема чланова укључујући и стамбена питања;
❖ Помоћ и сви видови подршке образовању младих и њиховом најширем укључивању у друштво и активности Заједнице;
❖ Одржавање културних традиција, обичаја и веза;
❖ Хуманитарна помоћ оним плановима Зеједнице који нису у могућности да се сами издржавају или реше одређене проблеме;
❖ Предузимање одговарајућих иницијатива за решавање проблема лица српске националности избеглих или протераних из Хрватске или Босне и Херцеговине;
❖ Помоћ и подршка члановима у што успешнијем решавању пробелема стицања држављанства Републике Србије;
❖ Подршка и помоћ члановима Заједнице који одлуче на живот у Републици Србији у заштити њихове имовине и имовинских права коју су морали напустити или су остварили у републикама из којих су протерани или су избегли;
❖ Помоћ, подршка и заштита чланова Заједнице који се одлуче на повратак у републике из којих су поротерани или су избегли;
❖ Помоћ и повезивање са члановима који су се иселили у треће државе у одржавању њиховог националног идентитета и одржавању најширих веза са матицом;

БОРБА ЗА ПРАВА ПРОГНАНИХ И ИЗГНАНИХ

Заједница Срба Храватске и Босне и Херцеговине се бори да се омогући повратак и побољша статус повратника. 

До пре коју годину и међународна је заједница била заинтересована да се обезбеде средства како би повратак Срба био лакши, али сада као да се застало са пројектима. Без развојних пројеката у подручјима где се избегли враћају очито нема ни перспективе за Србе, па није чудо да се број повратника у Хрватску не повећава и да се ради о симболичним бројкама. Чак и тај број из године у годину пада, а прогнозе је незахвално давати.

„Породица је темељ опстанка и останка”

Заједница Срба Хрватске и Босне и Херцеговине залаже за јаку и здраву породицу. Породицу која је јединствена и која чини ослонац за напредак друштва. Једино здрава и јака породица може да обезбеди опстанак Српског народа.

Друштво која нема , стабилну, солидарну и одговорну породицу нема ни државе, ни привреде.
Породица представља основу људске заједнице и незаменљива је у процесу духовног и социјалног развоја човека. У породици се чува вера предака, држи се до основних духовних и моралних вредности које нас воде кроз живот; породица је извор љубави, у њој се учимо дужности, пожртвовању, заједничком подношењу невоља, животној борби, као и подели радости. Породица нам ствара осећање да смо заједно у свему, што важи и када одемо из својих породичних кућа, тамо куда нас живот води. Породица је пуноћа смисла личног самоостварења и заједничке среће..